Эти Бакыр Терексай

Категория : Рубрика “Подразделения компании”

Рубрика "Подразделения компании"

Геология бөлүмү

etibakir
Геология – жер кыртышынын курамы, түзүлүшү жана жердин өнүгүү тарыхы жөнүндөгү илимдердин комплекси болуп саналат. «Геология» терминин норвегиялык окумуштуу М.Эшольт 1657-ж. киргизген. Геолог – пайдалуу...
Рубрика "Подразделения компании"

Борбордук кампа бөлүмү

etibakir
Кампалар ар ишкананын маанилүү бөлүгү болуп саналат. Ал жакта материалдык-техникалык ресурстардын чоң көлөмү сакталат. Кампалар ишкананын аянтынын олуттуу бөлүгүн ээлейт. Кампа деген эмне? Кампа бул-...
Рубрика "Подразделения компании"

Өндүрүштүк-техникалык бөлүм

etibakir
Ар бир компания башкы кеңседен, өндүрүш аймагынан турган тирүү организм сыяктуу. «Эти Бакыр Терексай» ЖЧКсы эмнеден тураарын айтып, «Компаниянын бөлүмдөрү» деген рубриканы баштайлы деп жатабыз....