Эти Бакыр Терексай

Камдыктар

etibakir

Камдыктар

Запасы

Ургаалдуу геологиялык чалгындоо иштеринин натыйжасында жер кенинин  камдыктары такталды жана Доре эритмесин алуу үчүн жылына 1 миллион тонна кенди иштетүү кубаттуулугундагы жаңы АЫФ куруу үчүн инвестицияларды салууну негиздѳѳ үчүн деңгээлге жеткирилди.

С1+С2 категорияларынын камдыгы КМКнын (Кыргыз Республикасынын пайдалуу кендеринин камдыктары боюнча мамлекеттик комиссиянын) 16.06.2019-жылдагы чечими менен бекитилген жана КРдын Мамлекеттик балансына коюлган.

Түпкүлүктүү ресурстарды резервге кайра түзүү иштин жүрүшүнѳ шайкеш келет.

Пайдалуу кендерди казып алуу менен байланышкан бардык экспертизалар жана жактыруулар алынган жана аны иштетүү Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети жаңыртылган лицензиялык макулдашууну бергенден кийин гана башталат.

–Терек кен жатагы – мамлекеттик камдыктардын балансына коюлган: кен -836,8 миң тонна, алтын орточо 2,46г/т камтылышында – 2061,8 кг.

–Тереккан кен жатагы  – жылдык ѳндүрүмдүүлүгү  –  бир жылга 300 миң тонна. Мамлекеттик камдыктардын балансына коюлган: кен -8596,7 миң тонна, алтын орточо 2,73 г/т камтылышында -23449,1кг; күмүш орточочо -2,92 г/т камтылышында -25002,0 кг.

Перевальное кен жатагы – жылдык ѳндүрүмдүүлүгү – бир жылга 150 миң тонна. Мамлекеттик камдыктардын балансына коюлган: кен –833382 тонна, алтын орточо 9,29г/т  камтылышында  -6697,6 кг.