Этибакыр Терексай

Çevresel Koruma

etibakir
Çevre izleme ön raporu

Eti Bakır Tereksay LLC’nin en önemli görevlerinden biri çevre mevzuatına uymaktır.

Çevreyi koruma ihtiyacı, mevcut ve gelecek nesillerin güvenliği, esenliği ve sağlığı ile doğal kaynakların korunmasının önemi ile belirlenir. Çevre koruma alanındaki mevzuata uygun olarak şirketler, üretim ve tüketim atıklarını işlerken çevresel gerekliliklere ve ayrıca atmosferik hava, su ve kara kaynaklarının korunması alanındaki çevresel gerekliliklere uymakla yükümlüdür.

İşletmede çevre koruma aşağıdakileri amaçlamaktadır:

-Atmosferik hava koruması;

-Su kaynaklarının kullanımı ve güvenliği üzerinde kontrol;

-Uygun atık yönetimi;

-Arazi kaynaklarının rasyonel kullanımı.