Этибакыр Терексай

Kırgızaltın OJSC

etibakir
ОАО "Кыргызалтын"

Kırgızaltın OJSC

Kırgızistan Cumhuriyeti’nin en büyük yerli şirketi olan Kırgızistan Cumhuriyeti, 15 Ekim 1992’de Devlet Kaygısı “Kırgız” olarak kurulan altın yataklarının geliştirilmesinde uzmanlaşmış, Kırgızistan Cumhuriyeti’nin maden işletmelerini mevcut işletmelerin üretimini ve yeni altın madenciliği projelerinin uygulanmasını desteklemek, birleştirmek amacıyla kurulmuştur.

Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın 23 Temmuz 1999 tarih ve UP-175 Sayılı ‘‘Kırgızistan DevletÎ Kırgızaltın Konsern’in Yeniden Düzenlenmesi Üzerine’’ Kararnamesi uyarınca, faaliyetlerin şeffaflığını sağlamak ve yönetim yapısını iyileştirmek için devletÎ konsern Kırgızaltın ortaklaşa dönüştürülerek Kırgızaltın A.Ş. olarak yeniden düzenlendi.

Şirket şu anda ortak projelerdeki ortaklarıyla birlikte Kırgızistan’daki altının %97’sinden fazlasını üretiyor. Altın madenciliği, Cumhuriyetin GSYİH’sının yaklaşık %10’unu, sanayi üretiminin %40’ını ve ihracatın %60’ını oluşturmaktadır. Altın üretimi açısından Kırgız Cumhuriyeti, BDT ülkeleri arasında üçüncü sırada yer almaktadır.

Şu anda, Kırgızaltın OJSC bir hissedar, katılımcıdır ve Centerra Gold Inc. gibi yabancı şirketlerde hisseye sahiptir. – %32.96; Altınken LLC- kayıtlı sermayenin %40’ı ve Eti Bakırr Tereksay LLC- kayıtlı sermayenin %25’i.