Этибакыр Терексай

Rezervler

etibakir

Rezervler

Rezervler

Yoğun jeolojik keşiflerin bir sonucu olarak, yatakların rezervleri rafine edildi ve Dore alaşımını elde etmek için yılda 1 milyon ton cevher işleme kapasiteli yeni bir altın işleme tesisinin inşasına yönelik yatırımları hesaplanarak seviyeye getirildi.

Devlet Rezervler Komitesinin 16 Haziran 2019 tarihli kararıyla (Kırgızistan Cumhuriyeti Maden Rezervleri Devlet Komisyonu) onaylanan ve Kırgızistan Cumhuriyeti’nin devlet dengesine tedarik edilen C1 + C2 kategorisi rezervleri.

Potansiyel kaynakların rezervlere dönüştürülmesi, işin ilerleyişi ile tutarlı olacaktır.

Madencilikle ilgili tüm uzmanlık ve onaylar alınmıştır ve geliştirme, Devlet Sanayi, Enerji ve Toprak Altı Kullanımı Komitesin güncellenmiş bir lisans sözleşmesi yayınlamasından sonra başlayacaktır.

– Terek yatağı- devlet rezervlerinin dengesi şunları içerir: cevher- 836,8 bin ton, altın- ortalama 2,46 g / ton tenörlü 2061,8 kg.

– Terekkan yatağı– yıllık verimlilik- 300 bin ton / yıl. Devlet rezervleri dengesi şunları içerir: cevher -8596,7 bin ton, ortalama tenörlü 2,73 g / t altın -23449,1 kg, ortalama tenörlü 2,92 g / ton gümüş -25002,0 kg.

– Perevalnoye yatağı– yıllık verimlilik- 150 bin ton / yıl. Devlet rezervlerinin dengesi şunları içerir: cevher- 833382 ton, altın- ortalama 9,29 g / ton tenörlü 6697,6 kg.